Animation boleh ditambah pada program JavaFX untuk menjadikan program kita lebih menarik. Semua benda yang ada pada program JavaFX, seperti control, shape, chart dan sebagainya, boleh dianimasikan.

Sebagai demo, kita akan membuat animation pada program yang sama iaitu HelloJavaFX.

Tambahan pada HelloJavaFX

Saya ada menambah beberapa item pada HelloJavaFX sehingga kelihatan seperti ini:

Gambar HelloJavaFX ditambah dengan ucapan 'Selamat Datang'

Item yang ditambah ialah Label Selamat Datang! dan Rectangle biru melengkung di belakangnya.

Jika perasan CSS untuk Label sudah dibuat tetapi Label Selamat Datang! tidak sama dengan Label yang lain. Untuk membezakan CSS sesebuah item dengan item yang lain, kita boleh meletakkan ‘id’ pada item tersebut. Contoh untuk meletakkan id CSS menggunakan Scene Builder:

Gambar meletakkan id CSS menggunakan Scene Builder

Selector untuk id bermula dengan hashtag, #, jadi home.css ditambah dengan CSS berikut:

#selamat-datang {
 -fx-font-size: 24;
 -fx-text-fill: white;
 -fx-font-family: monospace;
}

Sekarang kita akan menggunakan dua item ini, iaitu Label Selamat Datang! dan Rectangle biru di belakangnya, untuk membuat animation.

FXML injection

Kita perlu membuat FXML injection untuk Label Selamat Datang dan Rectangle biru kerana kita akan memanipulasi dua item ini melalui code Java.

package hellojavafx.view;

import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.shape.Rectangle;

public class HomeController
implements Initializable {

  @FXML
  private Rectangle rect;

  @FXML
  private Label selamat;

  @FXML
  private Label label;

  /**
   * Papar 'Hello World!'. Padam jika dah ada.
   */
  @FXML
  private void tulisHelloWorld(ActionEvent event) {
    if (label.getText().isEmpty()) {
      label.setText("Hello World!");
    } else {
      label.setText("");
    }
  }

  /**
   * Initializes the controller class.
   */
  @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
    // TODO
  }
}

FXML injection tersebut kemudiannya perlu dihubungkan ke file FXML melalui Scene Builder.

Package javafx.animation

Kita akan menggunakan class dari package javafx.animation untuk membuat animation. Antara class yang boleh digunakan:

 • FadeTransition – menukar transparency sesuatu item

 • TranslateTransition – menggerakkan item ke kiri/kanan/atas/bawah/depan/belakang

 • RotateTransition – membuatkan item berputar

 • ScaleTransition – mengubah saiz item

 • PathTransition – menggerakkan item mengikut path yang lebih kompleks

 • SequentialTransition – melaksanakan beberapa animation mengikut giliran

 • ParallelTransition – melaksanakan beberapa animation secara serentak

Untuk maklumat lebih lanjut, boleh lihat API Java untuk package javafx.animation.

Sebagai demo, kita akan membuat animation untuk memasukkan Rectangle dari kiri ke kanan, kemudian timbulkan perkataan Selamat Datang.

TranslateTransition

Kita akan menggunakan TranslateTransition untuk menggerakkan Rectangle dari kiri ke kanan.

  ...

  /**
   * Animate 'Selamat Datang!'.
   */
  private void animate() {
    TranslateTransition rectTranslate = new TranslateTransition(Duration.millis(1500), rect);
    rectTranslate.setFromX(-356);
    rectTranslate.setToX(0);
    rectTranslate.play();
  }

  /**
   * Initializes the controller class.
   */
  @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
    animate();
  }
}

Duration.millis() untuk menentukan berapa lama masa yang diambil untuk melaksanakan animation tersebut. Duration.millis(1500) bermaksud selama 1500 milliseconds. Method setFromX() menentukan kedudukan awal, dan method setToX() menentukan kedudukan terakhir. Method play() untuk menjalankan animation.

Hasilnya:

Gambar menggunakan TranslateTransition

FadeTransition

Untuk Label Selamat Datang pula, kita akan menggunakan FadeTransition untuk menukar opacity daripada 0 (transparent) ke 1 (opaque).

  ...

  /**
   * Animate 'Selamat Datang!'.
   */
  private void animate() {
//    TranslateTransition rectTranslate = new TranslateTransition(Duration.millis(1500), rect);
//    rectTranslate.setFromX(-356);
//    rectTranslate.setToX(0);

    FadeTransition selamatFade = new FadeTransition(Duration.millis(1500), selamat);
    selamatFade.setFromValue(0);
    selamatFade.setToValue(1);
    selamatFade.play();
  }

  ...

Saya comment animation sebelum FadeTransition supaya animation tersebut tidak akan dijalankan. Jika tidak, kedua-dua animation tersebut akan jalan serentak.

Method setFromValue() untuk menentukan opacity awal, dan method setToValue() untuk opacity akhir.

Hasilnya:

Gambar menggunakan FadeTransition

SequentialTransition

Sekarang kita akan menggabungkan kedua-dua animation tersebut dengan menggunakan SequentialTransition.

  ...

  /**
   * Animate 'Selamat Datang!'.
   */
  private void animate() {
    TranslateTransition rectTranslate = new TranslateTransition(Duration.millis(1500), rect);
    rectTranslate.setFromX(-356);
    rectTranslate.setToX(0);

    FadeTransition selamatFade = new FadeTransition(Duration.millis(1500), selamat);
    selamatFade.setFromValue(0);
    selamatFade.setToValue(1);

    SequentialTransition st = new SequentialTransition(rectTranslate, selamatFade);
    st.play();
  }

  ...

Hasilnya:

Gambar menunjukkan SequentialTransition