Java menggunakan exception untuk mengendalikan error. Apabila error berlaku, exception ini dilancarkan untuk menghentikan proses yang mempunyai error.

Cara mudah untuk menghasilkan error adalah dengan membahagikan satu nombor dengan kosong:

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 1 / 0;
  }
}

Apabila kita run code tersebut, program akan keluarkan teks menjelaskan tentang error tersebut, iaitu ArithmeticException: / by zero.

try-catch

Apabila exception berlaku, biasanya program akan terus tutup dan code selepasnya tidak akan dilaksanakan. Contohnya,

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 1 / 0;
    System.out.println("ini selepas bahagi kosong");
  }
}

Jika kita mahu run code selepasnya, kita mesti handle exception itu secara manual. Untuk handle exception, kita boleh menggunakan try-catch seperti berikut:

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int a = 1 / 0;
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println("tidak boleh bahagi kosong!");
    }

    System.out.println("ini selepas bahagi kosong");
  }
}

finally

Satu tambahan kepada try-catch ialah finally. Code di dalam finally akan wajib dilaksanakan. Ini bertujuan jika ada exception lain yang tidak disangkakan berlaku.

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      int a = 1 / 0;
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.println("tidak boleh bahagi kosong!");
    } finally {
      System.out.println("ini confirm dilaksanakan");
    }

    System.out.println("ini selepas bahagi kosong");
  }
}

throws

Kita boleh menggunakan throws bagi menggantikan catch. Bezanya kita tidak boleh handle exception secara manual jika menggunakan throws.

package essential;

public class BahagiKosong {
  public static void main(String[] args) throws ArithmeticException {
    try {
      int a = 1 / 0;
    } finally {
      System.out.println("ini confirm berlaku");
    }

    System.out.println("ini selepas bahagi kosong");
  }
}